Zaterdag 19 april 2014 - Speelhof, Sint-Truiden
Aan alle mooie dingen komt een eind, ook aan 'ons' geesteskind Stand Your Ground. Gedurende zeven jaren organiseerden we met de regelmaat van de klok uitverkochte feesten in Sint-Truiden. Namen als Alden Tyrell (NL), Arches, San Soda, Spacid, Ed&Kim, Moonlight Matters en RaveOurSouls sierden onze podia. Voor dit slotfeest stellen we terug 2 zalen open. In de grote zaal, de All-star SYG schuur, gaan we terug naar onze roots, gewapend met vinyl en een karrenvracht aan classics! In de kelder belicht Multivision dan weer het heden met een flinke portie house & techno!
Stand Your Ground, cutting edge partying since 2007!
Line Up
Tickets
Presale 6 euro LEF men, Luikerstraat 73, 3800 Sint-Truiden Café Houtmarkt, Houtmarkt 24, 3800 Sint-Truiden
Kassa
6 euro vòòr 23u00 9 euro nà 23u00
Minimumleeftijd: 18 jaar (geboren in '96), ID-controle aan de kassa
Info
Adres Speelhof, Speelhoflaan 5, 3800 Sint-Truiden
Datum Zaterdag 19 april
Start 21u00
Vestiaire €0,5
Eetstand aanwezig
Minimumleeftijd 18 jaar (ID-controle aan de inkom), geen drugs en rugzakken toegelaten.
Huisregels
De organisatie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het evenement te weigeren.
Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van het Speelhof en de organisatie Stand Your Ground te houden aan het huisreglement alsmede de aanwijzingen gegeven door de organisatie en/of personeel op te volgen. Bij niet naleving kan worden overgegaan tot verwijdering.
Bezoek aan het evenement Stand Your Ground is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsels, diefstal zwangerschappen, letsels en/of schade van enigerlei als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van het evenement.
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van het evenement Stand Your Ground, bands, visual jockeys en dj’s, locatie het Speelhof, of licht- en geluidsfirma door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
Het is verboden om in het pand te roken. Buiten is er een rokerstent voorzien waar men kan roken.
Drugs worden niet getolereerd en hebben onmiddellijke verwijdering tot gevolg. De toegang tot de gebouwen wordt per direct ontzegd, in overleg én medeweten met de plaatselijke politie.
De minimumleeftijd om het event te betreden bedraagt 18 jaar. Mensen geboren in het jaar 1995 en vroeger mogen het evenement betreden.
De organisatie heeft een toiletwagen voorzien. Bij betrapping op wildwateren op de site van het Speelhof heeft de organisatie het recht de persoon de toegang tot de site tijdens het evenement te weigeren.
Promotie, flyeren en posteren, zijn ten strengste verboden op eigen initiatief. Indien u dit toch wilt doen dient u vooraf contact op te nemen met de organisatie. Promomateriaal kan verspreidt worden op de daarvoor voorziene plekken. Bij betrapping op ongewenst reclame maken op de site van het Speelhof heeft de organisatie het recht de persoon de toegang tot de site tijdens het evenement te weigeren en diens promomateriaal in beslag te nemen.
Het is ten strengste verboden om vuurwapens, scherpe voorwerpen (zoals messen) en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar de site tijdens het evenement. Bij overtreding wordt onmiddellijk de politie verwittigd en wordt de persoon van de site verwijderd.
De organisatie neemt zich het recht om alle media (filmpjes, fotomateriaal, geluidsfragmenten) toe te eigenen voor eigen gebruik zonder vergoeding aan de eigenaar tenzij dit anders is afgesproken en op papier is vastgelegd.
De ingehuurde security en de vrijwilligers van de feitelijke vereniging Stand Your Ground verplichten zich ertoe te allen tijde de veiligheid van de bezoekers in het oog te houden en indien nodig in te grijpen. De securityfirma en de vrijwilligers van de feitelijke vereniging hebben het recht bezoekers te wijzen op het huishoudelijk reglement en dit toe te passen indien nodig. Bij het verwijderen van een persoon van de site dient wel steeds iemand van de ingehuurde securityfirma aanwezig te zijn.
Uitzonderingen op dit huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
Rugzakken (met uitzondering van handtassen voor dames) mogen niet binnen op de locatie. Deze moeten in de vestiaire achter gelaten worden en dit aan de prijs van € 0,5.
Er mogen geen eigen dranken meegenomen worden door bezoekers, laat staan dat deze genuttigd worden. De organisatie heeft het recht deze drank in beslag te nemen.